Naar de inhoud gaan >>
 

Toegankelijkheidsverklaring

Het portaal wordt gecreëerd met het oog op het bereiken van maximale toegankelijkheid van de inhoud.

Het portaal maakt voor de visuele lay-out gebruik van de website van CSS. De grafische vormgeving, de lay-out en de functionaliteit voldoen aan de eisen voor het zgn. "Blind friendly web" en aan de eisen van de verordening nr. 64/2008, de zgn. verordening op toegankelijkheid, betreffende de vorm van het publiceren van informatie die samenhangt met de werkzaamheden van de overheid door middel van websites voor personen met een handicap.

De inhoud van de video-opnames en audiobestanden, die op het portaal worden gepresenteerd is, niet in tekstvorm.

Het doel van de website is verder compatibiliteit met de tegenwoordig geldige internationale standaarden voor toegankelijke websites: WCAG 1.0 en Section 508 aangevuld met concepten en ideeën afkomstig van andere nationale richtlijnen voor toegankelijke websites. (http://www.w3c.org/WAI/Policy/ http://www.webaim.org/coordination/law/). De website voldoet aan de eisen voor het niveau AA.

Alle teksten zijn gedefinieerd in relatieve eenheden en kunnen makkelijk vergroot of verkleind worden met behulp van standaard tools van internet browsers. Op dezelfde wijze kunnen de CSS stijlen helemaal worden uitgeschakeld.

Gezien niet alle internetgebruikers javascript kunnen gebruiken, wordt met dit feit rekening gehouden bij de navigatie-elementen en worden de mogelijkheden van CSS maximaal gebruikt.

HTML documenten worden gemaakt met gebruik van de structurele standaard XHTML 1.0 Transitional.

Enquête

Welke bestemming in regio Pardubice zou u uw vrienden aanbevelen om te bezoeken?


loga