Naar de inhoud gaan >>
 

Clausule

Stad Pardubice (hierna te noemen "Pardubice") is de eigenaar en exploitant  van het toeristische portaal Pardubice-Region.com (hierna te noemen "het portaal") dat gedefinieerd is als een geheel van webpagina’s dat aangeboden wordt op deze domeinen:

  • pardubicko.info
  • pardubice-region.com

Privacybescherming

Pardubice respecteert privacy van personen die de webpagina’s van het portaal bezoeken. Wij verzamelen alleen persoonlijk identificeerbare gegevens (bijv. e-mail) die u ons vrijwillig verstrekt. Deze gegevens worden alleen voor doeleinden gebruikt die op de plaats van de verstrekking vermeld worden. Occasioneel kunnen wij de verstrekte informatie gebruiken om u te contacteren met als doel het informeren naar uw behoeften om daarmee ons portaal te kunnen verbeteren.

Pardubice zal uw persoonsgegevens noch verkopen noch verhuren aan derden. Pardubice of zijn betrouwbare partner kan de gegevens in summiere vorm gebruiken voor statistische analyses van de bedrijvigheid op de webpagina’s. Bij een dergelijke verwerking kan geen persoonlijk identificeerbare informatie uit de gegevens worden afgeleid.

Pardubice bewaart uw persoonsgegevens veilig en beschermt deze voor onbevoegde personen, misbruik of publicatie. Uw gegevens zijn veilig op de webservers in gecontroleerde en beschermde omgeving opgeslagen die beveiligd is door de modernste hardware en softwaresystemen voor de bescherming van gegevens.

Dit portaal maakt gebruik van cookie-bestanden voor het verzorgen van zo precies mogelijke statistieken van het aantal bezoekers. Cookie is een tekstbestand die door de server op uw vaste schijf wordt opgeslagen en die de op de webpagina’s toegankelijke functies uitbreidt of een preciezere analyse van hun gebruik mogelijk maakt. Op welke manier de cookie-bestanden ook worden gebruikt, zij zullen geen persoonlijk identificeerbare informatie verzamelen. Indien u wilt dat uw browser deze bestanden weigert, wordt de functie van de webpagina’s van het portaal en zijn functies niet verstoord.

De webpagina’s van het portaal kunnen in het belang van de bezoekers ook veel links naar andere webpagina’s bevatten. De beschreven principes van de bescherming van persoonsgegevens hoeven niet op webpagina’s van toepassing te zijn die niet door Pardubice geëxploiteerd worden.

Vijandige aanvallen

Alle ingrepen met als doel het wissen, verplaatsen of wijzigen van de inhoud van de webpagina’s, aanvallen met als doel het vertragen of verhinderen van het inlezen van de webpagina’s, het verstoren van sommige functies, DoS of DdoS, of andere soortgelijke bezigheden, uitgevoerd door andere personen dan partners die gemachtigd zijn tot het beheer van de inhoud van de webpagina’s, worden als strafbaar feit beschouwd. In dat geval geldt de boven opgegeven informatie met betrekking tot bescherming van persoonsgegevens niet. Identificatiegegevens van de dader worden onmiddellijk aan politie en andere organen doorgegeven.

Garantie en aansprakelijkheid

Noch Pardubice noch zijn medewerkers, de beheerder van het portaal en geen van zijn medewerkers stelt zich aansprakelijk voor de inhoud van de webpagina’s van het portaal en garandeert niet de juistheid of volledigheid van de hier verstrekte informatie, grafische vormgeving, tekst, links of ander materiaal en is niet aansprakelijk voor enige bijzondere, indirecte, incidentele of consequente schade die ontstaan kon zijn door gebruik van dit materiaal, inclusief, maar niet alleen, verloren gegaan inkomen of misgelopen winst. De inhoud wordt aangeboden zonder enige garantie en geheel op eigen risico.

Bescherming auteursrechten

Het portaal is een auteurswerk, hetzij als geheel of als zijn afzonderlijke onderdelen. De auteursrechten zijn eigendom en in beheer van Pardubice.
Het is toegestaan om uittreksels uit de webpagina’s van het portaal op een lokale computer op te slaan en hun kopieën alleen voor eigen, niet-commercieel gebruik te drukken. Enige andere manier van gebruik, reproductie, vertaling, aanpassing, wijziging, andere verandering, distributie of opslaan van de webpagina’s van het portaal in enige vorm en met enige middelen, hetzij als geheel of gedeeltelijk, is zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Pardubice verboden.

Producten en diensten van partners die op de webpagina’s zijn vermeld, informatie over hen en hun afbeeldingen, alsmede ook andere producten kunnen met andere rechten van de betrokken personen beschermd worden. Namen en omschrijvingen van producten, diensten, bedrijven, personen, maatschappijen en organisaties kunnen geregistreerde handelsmerken van de betreffende eigenaren zijn. Op de webpagina’s van dit portaal kunnen zich ook auteurswerken van andere personen bevinden.

Beëindiging

Pardubice behoudt zich het recht voor om uw gebruik van een webpagina of uw toegang tot deze webpagina te beëindigen indien wordt geconcludeerd dat één van de bepalingen van deze clausule of één van de geldige wettelijke voorschriften door u zijn geschonden, of indien uw gedrag op de webpagina als ongepast of onaanvaardbaar beschouwd wordt.

Recht op wijzigingen voorbehouden

Pardubice behoudt zich het recht voor om deze Verklaring zo nodig te actualiseren of te wijzigen. Alle wijzigingen worden onmiddellijk op deze webpagina aangekondigd.

Enquête

Welke bestemming in regio Pardubice zou u uw vrienden aanbevelen om te bezoeken?


loga